Skąd pomysł na program?

Program „Publicznie Przejrzyści” jest wynikiem badań prowadzonych przez Organizatora wśród jednostek samorządu terytorialnego w celu wykazania, w jaki sposób wypełniają obowiązek udostępniania informacji publicznej na własnej i odrębnej stronie podmiotowej BIP.

 

Badania, które zostały przeprowadzone w latach 2010-2014 wykazały, że istnieje bardzo mała świadomość obowiązku posiadania strony podmiotowej BIP i udostępniania informacji publicznej przez zobowiązane do tego podmioty. Dodatkowo Organizator przeprowadził audyt stron pod kątem wymogów WCAG 2.0, czyli czy zostały one dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych.

 

Przeprowadzone badania wykazały, że w jednostkach podległych samorządom terytorialnym i w innych jednostkach publicznych istnieją takie same problemy, a mianownikiem, który łączy wszystkie podmioty to brak odpowiednich kompetencji pracowników odpowiedzialnych za redakcję stron BIP.

 

Redaktorzy nie dysponują wystarczającą wiedzą, aby w prawidłowy sposób wywiązać się z ustawowych obowiązków, która bardzo często jest mylona z ogólną wiedzą obsługi serwisów internetowych.

 

Błędy widoczne na stronach BIP wskazują na brak wiedzy i umiejętności redaktorów, a niska świadomość osób przełożonych i przedstawicieli jednostek publicznych czym jest i do czego służy BIP, nie pozwala na poprawę obecnej sytuacji.

 

Warto zauważyć, że 99% badanych stron BIP nie zostało dostosowanych dla osób niepełnosprawnych. Sytuację dodatkowo utrudnia fakt, że wiele firm dostarczających strony podmiotowe BIP nie dostosowuje ich pod aktualne przepisy prawne.

 

Obowiązek posiadania strony BIP i udostępniania informacji publicznej sprowadza się często do posiadania niepełnej lub po prostu pustej strony BIP.

Kontakt