O Programie "Publicznie Przejrzyści"

Program „Publicznie Przejrzyści” został przygotowany dla jednostek publicznych, które chcą pokazać, że wypełniają swój ustawowy obowiązek polegający na:


1. Posiadaniu własnej strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej

2. Prawidłowym udostępnianiu informacji publicznej

3. Zapewnieniu dostępności do treści informacji osobom niepełnosprawnym

 

Podmioty zobowiązane do udostępniania informacji publicznej na stronie podmiotowej BIP zostały określone w paragrafie 4 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.
Program szczególnie koncentruje się na działalności jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek podległych z uwagi, że ich działalność skoncentrowana jest najbliżej obywatela.

 

Założeniem Programu jest wspieranie jednostek publicznych, biorących w nim udział, polegającym na:

 

1. Dostarczeniu narzędzi do prawidłowego udostępniania informacji publicznych

2. Podnoszeniu kwalifikacji redaktorów stron podmiotowych BIP

3. Wzmocnieniu ich pozytywnego wizerunku

4. Wyróżnieniu spośród instytucji, które nie posiadają własnej i odrębnej strony podmiotowej BIP

 

Nadrzędnym celem programu „Publicznie Przejrzyści" jest promowanie wartości, które mają wpływ na jakość i kształt informacji publicznej, takich jak: 

 

1. Praworządność
Przestrzeganie przepisów prawa, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów

 

2. Przejrzystość
Rzetelność i jawność informacji publicznej oraz transparentność procedur.

 

3. Dostępność
Zrozumienie potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

4. Efektywność
Podnoszenie jakości pracy jednostki.

 

Organizatorem Programu "Publicznie Przejrzyści" jest firma IDcom Group, która od ponad 10 lat dostarcza nowoczesne rozwiązania z zakresu IT dla jednostek samorządu terytorialnego w Polsce.

 

Kontakt