Korzyści

Wywiązanie się z ustawowego obowiązku udostępniania informacji publicznej pozytywnie wpływa na postrzeganie jednostek publicznych.


Uczestnictwo w programie dostarcza szeregu korzyści, z których najważniejsze to:

 

1. Wzorcowy BIP

 Strona podmiotowa BIP zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, potrzebami i wymaganiami redaktorów, dostosowana do urządzeń mobilnych i dostępna dla osób niepełnosprawnych.


2. Kompetencja

Wiedza z prawidłowego udostępniania informacji publicznej na stronie BIP.


3. Certyfikaty

Zaświadczenia potwierdzające zgodność stron podmiotowych BIP z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz wiedzę i kompetencje redaktorów BIP.


4. Krajowy Rejestr BIP

Automatyczny wpis strony podmiotowej BIP do KRBIP.


5. Dostępność

Dostosowanie strony podmiotowej BIP do wymagań osób niepełnosprawnych.


6. Nowoczesność

Spełnianie standardów.


7. Komunikacja

Poprawa komunikacji z klientami.


8. Społeczne uznanie

Pozytywna ocena pracy jednostki.


9. Zaufanie

Wzrost zaufania i poparcia dla realizowanych przedsięwzięć.


10. Elitarność

Dostęp do grona świadomych, odpowiedzialnych i praworządnych jednostek publicznych.

Kontakt