Korzyści

Wywiązanie się z ustawowego obowiązku udostępniania informacji publicznej pozytywnie wpływa na postrzeganie jednostek publicznych.

 

 

Uczestnictwo w programie dostarcza szeregu korzyści, z których najważniejsze to:

 

 1. Wzorcowy BIP.
  Strona podmiotowa BIP zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, potrzebami i wymaganiami redaktorów, dostosowana do urządzeń mobilnych i dostępna dla osób niepełnosprawnych.

 2. Kompetencja.
  Wiedza z prawidłowego udostępniania informacji publicznej na stronie BIP.

 3. Certyfikaty.
  Zaświadczenia potwierdzające zgodność stron podmiotowych BIP z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz wiedzę i kompetencje redaktorów BIP.

 4. Krajowy Rejestr BIP.
  Automatyczny wpis strony podmiotowej BIP do KRBIP.

 5. Dostępność.
  Dostosowanie strony podmiotowej BIP do wymagań osób niepełnosprawnych.  

 6. Nowoczesność.
  Spełnianie standardów.

 7. Komunikacja.
  Poprawa komunikacji z klientami.

 8. Społeczne uznanie.
  Pozytywna ocena pracy jednostki.

 9. Zaufanie.
  Wzrost zaufania i poparcia dla realizowanych przedsięwzięć.

 10. Elitarność.
  Dostęp do grona świadomych, odpowiedzialnych i praworządnych jednostek publicznych.