Uczestnicy

Urząd Gminy Zakrzewo

bip.zakrzewo.com.pl
kujawsko-pomorskie
aleksandrowski
Zakrzewo
Zakrzewo
ul. Leśna nr 1
87-707
(4854) 2720931 - Sekretariat
(4854) 2720935 - Sekretarz Gminy
(4854) 2720940 - Skarbnik Gminy
(4854) 2720933 - Urząd Stanu Cywilnego
(4854) 2720937 - Referat finansowy
(4854) 2720938 - Referat finansowy
(4854) 2720939 - Insp. ds.wodociągowo - kanalizacyjnych, Insp ds. gospodarki wodnej i ochrony środowiska. W sytuacjach awaryjnych po godzinach pracy UG tel. 881 322054
(4854) 2720941 - Insp. ds.wojskowo - obronnych, działalności gospodarczej i promocji gminy, Insp. ds. rolnictwa i zagospodarowania przestrzennego
(4854) 2720942 - Insp. ds. komunalnych i gospodarowania nieruchomościami
(4854) 2720934 - Centrum Usług Oświatowych
(4854) 2720936 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
(4854) 2720346 - FAX
ARTUR NENCZAK
(4854) 2720931
Jan Bąk
(4854) 2720935
Ewa Milewska
(4854) 2720940

Kontakt