Uczestnicy

Urząd Gminy w Białowieży

bip.bialowieza.pl
podlaskie
hajnowski
Białowieża
Białowieża
Sportowa 1
17-230
(48) 85 681 24 87
(48) 85 681 24 87
Grzegorz Kasprowicz
85 681 24 87 w 22
Helena Bagrowska
85 68 12 487 w 23
85 68 12 487
Krzysztof Zamojski
85 681 24 87 w 26
Elżbieta Laprus
85 681 24 87 w 26

Kontakt