Uczestnicy

Gmina Woźniki

www.bip.wozniki.pl
śląskie
lubliniecki
Woźniki
Woźniki
Rynek 11
42-289

34 357 31 00
34 366 99 00

FAX -34 357 31 05

SEKRETARIAT BURMISTRZA , SPRAWY KANCELARYJNE RADY I URZĘDU
34 366 99 11

SEKRETARIAT , SPRAWY ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNE
34 366 99 15

SEKRETARZ
34 366 99 13

SKARBNIK
34 366 99 16

REFERAT FINANSOWY
34 366 99 26 - Księgowość budżetowa
34 366 99 22 - Księgowość podatkowa
34 366 99 25 - Wymiar podatków
34 366 99 20 - Kasa

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ, MIESZKANIOWEJ I INWESTYCJI
34 366 99 27 - Kierownik Referatu
34 366 99 14 - Zamówienia publiczne, planowanie przestrzenne, inwestycje
34 366 99 02 - Solary
34 366 99 02 - Gospodarka mieszkaniowa

REFERAT GOSPODARKI GRUNTAMI, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
34 366 99 19 - Kierownik Referatu
34 366 99 21 - Gospodarka gruntami, ochrona środowiska
34 366 99 09 - Gospodarka odpadami komunalnymi, opłata adiacencka

REFERAT DROGOWNICTWA, PROMOCJI, KULTURY I WSPÓŁPRACY Z PODMIOTAMI GOSPODARCZYMI
34 366 99 18 - Kierownik Referatu
34 366 99 04 - Działalność gospodarcza, drogownictwo, promocja, kultura

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I SPOŁECZNYCH
34 366 99 17 - Kierownik Referatu, USC
34 366 99 07 - Dowody osobiste, ewidencja ludności
34 366 99 24 - Współpraca z organizacjami pozarządowymi, zarządzanie kryzysowe, straże

INFORMATYK
34 366 99 06

ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ
34 357 30 76

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
34 361 01 81

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY
34 357 30 37

MIEJSKO - GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
34 357 33 88

GMINNY ZESPÓŁ OŚRODKÓW ZDROWIA
34 357 31 90
ALOJZY CICHOWSKI
34 366 99 11
Dorota Cieluch
34 366 99 19
Magdalena Jarosz - Wawrzyńczak
34 366 99 13
Beata Buchenfeld
34 366 99 16
Henryk Gorol
34 366 99 28
dyżur w sprawie skarg i wniosków w każdy roboczy poniedziałek w godz. 15:00 - 16:00
Renata Wojtaszewska-Riedel
34 366 99 28
każdy wtorek w godz. 7:30 - 15:30
Mirosława Sulewska
34 366 99 28
każdy czwartek w godz. 7:30 - 15:30

Kontakt