Uczestnicy

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Białej Piskiej

mgokbialapiska.bipstrona.pl
warmińsko-mazurskie
piski
Biała Piska
Biała Piska
Władysława Sikorskiego 4
12-230 B
87 4239 127
Jacek Bućko
87 4239 127
Anna Szczech
87 4239 127

Kontakt