Uczestnicy

Urząd Miejski Korsze

bip.korsze.pl
warmińsko-mazurskie
kętrzyński
Korsze
Korsze
ul. Adama Mickiewicza 13
11-430
897540011
Ryszard Ostrowski
897541828
Wiesław Prusik
897541828
Anna Sidorowicz
897540040
Łukasz Wiśniewski
897540094
Ewa Wronisz
897540115

Kontakt