Uczestnicy

Urząd Gminy Pozezdrze

bip.pozezdrze.pl
warmińsko-mazurskie
węgorzewski
Pozezdrze
Pozezdrze
1 Maja 1a
11-610
centrala 874279006, 874279133
874279333
Bohdan Mohyła
telefon 874279006
fax 874279333
Krystyna Piotrowska
telefon 874279006 w 32
fax 874279333
Barbara Król
telefon 874279006 w 35
fax 874279333
Barbara Ginkowska
telefon 874279006
fax 874279333

Kontakt