Uczestnicy

Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach

ckplapy.biposwiata.pl
podlaskie
białostocki
Łapy
Łapy
Gen. Wł. Sikorskiego 15
18-100
85715-27-20
85715-22-22
Zdzisław Penza
85715-22-22
85715-22-22
Halina Mazurkiewicz
85715-27-20 wew. 24
85715-22-22
Elżbieta Borowska
85715-27-20 wew. 23
85715-22-22

Kontakt