Uczestnicy

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

mgopsbialarawska.bipstrona.pl
łódzkie
rawski
Biała Rawska
Biała Rawska
ul. Mickiewicza 25
96-230
46 815 93 51
46 815 93 51
46 880 80 03
Teresa Zielińska
46 815 93 51 wew. 26
Teresa Żuchowska
46 815 93 51 wew. 25
Martyna Słowikowska
46 815 93 51 wew. 25
Henryka Stefańska
46 815 93 51 wew. 20
Anna Mańkowska
46 815 93 51 wew. 21
Beata Markiewicz
46 815 93 51 wew. 21
Anna Bednarska
Agnieszka Andruszkiewicz
46 815 93 51 wew. 24
Jadwiga Olszewska
46 815 93 51 wew. 23
Maria Przyłuska
46 815 93 51 wew. 23
Mirosława Szewczyk
46 815 93 51
46 815 93 51 wew. 24
Anna Szymańska
46 815 93 51 wew. 22
Jacek Kosut
46 815 93 51 wew. 22
Emilia Rataj
Magdalena Kieszek
46 815 93 51

Kontakt