Uczestnicy

Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Hrubieszowie

bip.pzpswhrubieszow.pl
lubelskie
hrubieszowski
-- brak danych --
Hrubieszów
ul. Zamojska 16A
22-500
84 696 24 55 sekretariat
84 696 26 51 portiernia
84 696 24 55 faks
mgr inż. Lech Jurczuk
84 697 00 02

Kontakt