Uczestnicy

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu

mgopsmiroslawiec.bipstrona.pl
zachodniopomorskie
wałecki
Mirosławiec
Mirosławiec
ul. Polna 23
78-650
067 259-58-53 (pomoc społeczna)
067 259-53-98 (świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, dodatki mieszkaniowe, dodatek energetyczny)
067 260-07-63 (świadczenie wychowawcze)
067 259-58-53
Danuta Czerniawska
067 259-58-53
067 259-58-53

Kontakt