Uczestnicy

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pyrzycach

pzoonpyrzyce.bipstrona.pl
zachodniopomorskie
pyrzycki
Pyrzyce
Pyrzyce
ul. Lipiańska 4
74-200
91 88 11 319
91 88 63 213
Agata Wójcik
Lucyna Kozioł
91 88 11 319

Kontakt