Uczestnicy

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu

mgopsdobrodzien.bipstrona.pl
opolskie
oleski
Dobrodzień
Dobrodzień
Plac Wolności 1
46-380
34 351 62 60
34 351 62 70
mgr Klaudia Tkaczyk
34 351 62 60
34 351 62 70
mgr Aniela Dziuba
34 351 62 73
34 351 62 74
Alicja Szafarczyk
34 351 62 62
34 351 62 70
mgr Justyna Jańta
34 351 62 72
34 351 62 70
Justyna Paprotny
34 351 62 75
34 351 62 70

Kontakt