Uczestnicy

Zespół Szkół nr1 im. Noblistów Polskich w Pyrzycach

zsnr1pyrzyce.bipszkola.pl
zachodniopomorskie
pyrzycki
Pyrzyce
Pyrzyce
Lipiańska 2
74-200
91 570-13-21
91 570-13-21
mgr Robert Sójka
91 570-13-21
91 570-13-21
mgr Wiesława Sosnowska
91 570-13-21

Kontakt