Uczestnicy

Zespół Szkół nr 2 Rolnicze Centrum kształcenia Ustawicznego

zsrcku.bipszkola.pl
zachodniopomorskie
pyrzycki
Pyrzyce
Pyrzyce
Młodych Techników 5
74-200
915701012
915701006
mgr inż. Paweł Palczyński
915701012
915701006
mgr Jolanta Kocanowska-Hajduła
915701012
915701006
mgr Ewa Cywińskia
915701012
915701006

Kontakt