Uczestnicy

Gimnazjum im. Pułkownika Wojciecha Kołaczkowskiego w Pliszczynie

pliszgim.bipszkola.pl
lubelskie
lubelski
Wólka
-- brak danych --
Kolonia Pliszczyn 100
20-258
mgr Anna Krzyżanowska
81 7510858
Andrzej Kruszyński
81 7510858 w 30
Monika Lichaczewska
81 7510858
81 7510858

Kontakt