Publikacje

ok.jpg [150x218]Podręcznik „Praktyczne zastosowanie wymagań WCAG 2.0
w Polsce od dnia
1 czerwca 2015r.” to pierwsze wydanie opracowane przez firmę IDcom Group Sp. z o.o.


Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. Z dnia 16 maja 2012 r.), jednostki publiczne zobowiązane są do dostosowania posiadanych serwisów internetowych do potrzeb osób niepełnosprawnych do dnia 30 maja 2015r.

Podręcznik jest wprowadzeniem w ideę dostępności serwisów internetowych sektora publicznego oraz praktycznym omówieniem wymagań określonych w załączniku nr 4 do ww. rozporządzenia, które są istotne dla właścicieli
i redaktorów serwisów internetowych.

Czytelnik podręcznika i uczestnik szkolenia dowie się czym jest dostępność i dlaczego jest ważna w serwisach internetowych, kto jest odpowiedzialny za wdrożenie zasad dostępności oraz publikację informacji zgodnie
z wytycznymi WCAG 2.0.