Audyty

Audyt dostępności serwisów internetowych zgodnie z wymaganiami WCAG 2.0.

 

W programie Publicznie Przejrzyści firma IDcom Software Sp. z o.o. oferuje przeprowadzenie audytu dostępności serwisu internetowego zgodnie z wymaganiami WCAG 2.0 określonymi w załączniku nr 4 do Rozporządzania Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. Z dnia 16 maja 2012 r.).

W ramach dostosowania serwisu internetowego do wymagań osób niepełnosprawnych oferujemy przeprowadzenie audytu polegającego na:

  1. Analizie technicznej
  2. Badaniu eksperckim
  3. Badaniu przeprowadzonym przez testerów, do których zaliczamy: osoby niewidome, osoby niedowidzące, osoby głuche, osoby starsze 50+.


Audyt zakończony jest opracowaniem raportu, w którym wskazujemy braki, błędy, a także pokazujemy rozwiązania
i dobre praktyki.