Szkolenia

W ramach programu "Publicznie Przejrzyści" przeprowadzamy szkolenia
z udostępniania informacji publicznej zgodnej z wymaganiami WCAG 2.0Nazwa szkolenia


"DOSTĘPNOŚĆ SERWISÓW INTERNETOWYCH - Praktyczne zastosowanie wymagań WCAG 2.0 w Polsce
od dnia 1 czerwca 2015r."


Przedmiot szkolenia


Szkolenie prowadzone jest na podstawie specjalnie opracowanego podręcznika dla właścicieli i redaktorów dostępnych serwisów internetowych z dostosowania treści informacji dla osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. Z dnia 16 maja 2012 r.), jednostki publiczne zobowiązane są do dostosowania posiadanych serwisów internetowych do potrzeb osób niepełnosprawnych do dnia 30 maja 2015r.

Podręcznik jest wprowadzeniem w ideę dostępności serwisów internetowych sektora publicznego oraz praktycznym omówieniem wymagań określonych w załączniku nr 4 do ww. rozporządzenia, które są istotne dla właścicieli
i redaktorów serwisów internetowych.


Korzyści

Uczestnik szkolenia dowie się:

  1. Czym jest dostępność?
  2. Jakie są korzyści z dostępności?
  3. Dlaczego dostępność jest ważna w serwisach internetowych?
  4. Kto jest odpowiedzialny za wdrożenie zasad dostępności?
  5. Czym jest standard WCAG 2.0?
  6. Kto jest odpowiedzialny za publikację informacji zgodnie z wytycznymi WCAG 2.0?Zwolnienie z VAT


Kwota szkolenia zwolniona jest z podatku VAT 23% zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 04.04.2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku o towarów i usług
(Dz. U. Nr 73, poz. 392).