Dla kogo?

Program "Publicznie Przejrzyści" został przygotowany dla jednostek publicznych określonych w paragrafie 4 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej, które zobowiązane są do udostępniania informacji publicznej na stronie podmiotowej BIP.

 

Program szczególnie koncentruje się na działalności jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek podległych z uwagi, że ich działalność skoncentrowana jest najbliżej obywatela.