Skąd pomysł na program?

Program "Publicznie Przejrzyści" jest wynikiem badań prowadzonych przez Organizatora wśród jednostek publicznych w celu wykazania, kto i w jakim zakresie wywiązuje się z ustawowego obowiązku udostępniania informacji publicznej na własnej i odrębnej stronie podmiotowej BIP.

 

 

Badania

 

Badania zostały przeprowadzone w latach 2010-2014 ze szczególnym uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek podległych.

Badania wykazały, że w odróżnieniu od jednostek samorządu terytorialnego istnieje bardzo mała świadomość obowiązku posiadania strony podmiotowej BIP i udostępniania informacji publicznej przez zobowiązane do tego podmioty.

Badania polegały na ustaleniu pod jakim adresem dana placówka publiczna prowadzi własną stronę BIP oraz przeprowadzeniu audytu na wybranych serwisach pod kątem ich zgodności z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej oraz dostosowania ich do wymagań osób niepełnosprawnych.

 

 

Wnioski

 

Reasumując, obowiązek posiadania BIP w samorządach terytorialnych jest realizowany w 100%. Inaczej sytuacja wygląda w zakresie prawidłowego udostępniania informacji publicznej. Istnieje wiele błędów, z których najczęściej spotykane to:

 

  1. Brak aktualnych informacji
  2. Niepełne dane
  3. Puste zakładki menu
  4. Niepełne metryczki danych wskazujące kto wytworzył informację, kto opublikował i kto jest odpowiedzialny za treść zamieszczanych dokumentów
  5. Brak oświadczeń majątkowych
  6. Brak aktów prawa lokalnego
  7. Niepełna lista uchwał i zarządzeń
  8. Nazwy wprowadzające w błąd co do zawartości treści informacji
  9. Niedziałąjące moduły wyszukiwarek


W jednostkach podległych samorządom terytorialnym i w innych jednostkach publicznych istnieją takie same problemy, a mianownikiem, który łączy wszystkie podmioty to brak odpowiednich kompetencji pracowników odpowiedzialnych za redakcję stron BIP.

Redaktorzy nie dysponują wystarczającą wiedzą, aby w prawidłowy sposób wywiązać się z ustawowych obowiązków. Wiedza redaktorów BIP często jest mylona z ogólną wiedzą obsługi serwisów internetowych.

Błędy widoczne na stronach BIP wskazują na brak wiedzy i umiejętności redaktorów, a niska świadomość osób przełożonych i przedstawicieli jednostek publicznych czym jest i do czego służy  BIP nie pozwala na poprawę obecnej sytuacji.

Warto zauważyć, że 99% badanych stron BIP nie zostało dostosowanych dla osób niepełnosprawnych. Sytuację dodatkowo utrudnia fakt, że wiele firm dostarczających strony podmiotowe BIP nie dostosowuje ich pod aktualne przepisy prawne.

Obowiązek posiadania strony BIP i udostępniania informacji publicznej sprowadza się często do posiadania niepełnej lub po prostu pustej strony BIP.