Wartości

Nadrzędnym celem programu jest promowanie wartości, które mają wpływ na jakość i kształt informacji publicznej.

 

 

Wartości uczestników programu:

 1. Praworządność.
  Przestrzeganie przepisów prawa, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów.

 2. Przejrzystość.
  Rzetelność i jawność informacji publicznej oraz transparentność procedur.

 3. Dostępność.
  Zrozumienie potrzeb osób niepełnosprawnych.

 4. Efektywność.
  Podnoszenie jakości pracy jednostki.