Krajowy Rejestr BIP

Krajowy Rejestr Biuletynów Informacji Publicznej powstał z myślą
o wyeksponowaniu wszystkich jednostek publicznych w kraju, które zgodnie
z ustawą z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej, posiadają własne i odrębne strony podmiotowe Biuletynu Informacji Publicznej.Głównym zadaniem KRBIP jest wykazanie faktycznej ilości podmiotów posiadających strony podmiotowe BIP
w porównaniu do ogólnej liczby podmiotów zobowiązanych do udostępniania informacji publicznej w określonych kategoriach.

Przyjęta metodyka pozwoli zbadać wielkość problemu jakim jest brak strony podmiotowej BIP wśród podmiotów zobowiązanych do jej prowadzenia i jednocześnie podniesie poziom świadomości o obowiązku udostępniania informacji publicznej w sposób określony przepisami prawa.

Strony podmiotowe BIP Uczestników Programu zostają automatycznie wpisane do Krajowego Rejestru Biuletynów Informacji Publicznej.


KRBIP prowadzony jest w formie odrębnego serwisu internetowego pod adresem:


WWW.KRBIP.PL