Certyfikaty

 


Certyfikat Przejrzystości Publicznej

Uczestnicy Programu mają prawo do posługiwania się Certyfikatem Przejrzystości Publicznej, który jest świadectwem posiadania strony podmiotowej BIP zgodnej
z aktualnymi przepisami prawa oraz środkiem do budowania jednostce publicznej pozytywnego wizerunku – jednostki rzetelnej, przejrzystej i dostępnej dla osób niepełnosprawnych. CPP wydawany jest automatycznie po podpisaniu umowy na wdrożenie strony podmiotowej BIP.

 

 

cpp_sample.jpg [150x212]

Certyfikat Kompetencji i Odpowiedzialności Publicznej


Uczestnicy Programu mają prawo do posługiwania się Certyfikatem Kompetencji i Odpowiedzialności Publicznej po ukończeniu szkolenia z udostępniania informacji publicznej prowadzonego przez Organizatora. CKP wydawany jest Uczestnikowi Programu po ukończeniu szkolenia przez pracowników.

ckiop_sample.jpg [150x212]

Certyfikat Kompetencji i Odpowiedzialności Publicznej

Redaktorzy strony podmiotowej BIP Uczestnika Programu mają prawo do posługiwania się Certyfikatem Kompetencji Publicznej po ukończeniu szkolenia z udostępniania informacji Publicznej prowadzonego przez Organizatora. CKP wydawany jest dla pracowników Uczestnika Programu.

ckiopu_sample.jpg [150x212]

Certyfikat Dostępności Publicznej


Prawo do posługiwania się Certyfikatem Dostępności Publicznej przysługuje właścicielom serwisów internetowych, które pozytywnie ukończyły audyt dostępności dla osób niepełnosprawnych.

cdp_sample.jpg [150x212]