Idea

Program "Publicznie Przejrzyści" powstał z myślą o jednostkach publicznych, które chcą pokazać, że wypełniają swój ustawowy obowiązek polegający na:

 

  1. Posiadaniu własnej strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej
  2. Prawidłowym udostępnianiu informacji publicznej
  3. Zapewnieniu dostępności do treści informacji osobom niepełnosprawnym

 


Celem Programu jest wspieranie jednostek publicznych, biorących w nim udział, polegające na:

  1. Dostarczeniu narzędzi do prawidłowego udostępniania informacji publicznych
  2. Podnoszeniu kwalifikacji redaktorów stron podmiotowych BIP
  3. Wzmocnieniu ich pozytywnego wizerunku
  4. Wyróżnieniu spośród instytucji, które nie posiadają własnej i odrębnej strony podmiotowej BIP